Coaching

Baanbrekend coachen

Coachen is gericht op het veranderen van gedrag en mentaliteit. Denken, voelen en handelen moeten in balans zijn. Bij coaching gaan we uit van de kracht van het individu. New Ways Consulting biedt onder meer de volgende mogelijkheden aan:

  • Performance coaching van leidinggevenden
  • Coaching voor meer resultaat
  • Groepsprocessen
Coaching dient erop gericht te zijn dat het individu aan de hand van advies zelf baanbrekende beslissingen neemt om een beter, efficiënter resultaat te bereiken.
De ontwikkeling van menselijke talenten is één van de opdrachten, die wij onszelf permanent geven. In onze visie is de wijze van samenwerking tussen mensen bepalend voor het succes van uw organisatie.
Maatwerk
Natuurlijk zijn wij in staat om u maatwerk voor uw coachingsvraagstukken aan te bieden.
Neemt u voor meer informatie met: 06-15469159 of email naar:
hdejong@newwaysconsulting.nl